Vitajte na našej stránke !

Detský domov Kolárovo 

sa od 1.januára 2019 zmenil na základe  Novely zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele na

Centrum pre deti a rodiny Kolárovo. 


VOPRED ĎAKUJEME !

Voľné pracovné miesta

Radi by sme privítali v našom kolektíve posilu na pozície asistent sociálnej práce, terénny sociálny pracovník a psychológ. Jedná sa o tri pracovné pozície. Viac informácii sa dozviete na našom ekonomickom úseku na personálnom oddelení tu

 ASISTENT SOCIÁLNEJ PRÁCE (Bc.) - 1 voľné miesto,
TERÉNNY SOCIÁLNY PRACOVNÍK (Mgr.) - 1 voľné miesto,
PSYCHOLÓG - 1 voľné miesto

Copyright © 2023 Centrum pre deti a rodiny Kolárovo. All right reserved.