Vitajte na našej stránke !


Detský domov Kolárovo 

sa od 1.januára 2019 zmenil na základe  Novely zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele na


Centrum pre deti a rodiny Kolárovo. STOP COVID - 19

!!! UPOZORNENIE !!!

Vzhľadom k riziku šírenia ochorenia koronavírusu COVID-19  a eliminácie jeho šírenia je činnosť nášho Centra obmedzená v súlade s aktuálne nariadenými opatreniami príslušných autorít. Návštevy detí rodičmi, príbuznými alebo blízkymi osobami je povolený len v exteriéry Centra a v exteriéry rodinných domov po predložení platného negatívneho testu na Covid-19 a pri zachovaní nariadených hygienických opatrení.


Vstup do všetkých priestorov CDR je povolený len s platným negatívnym testom !!! 

Môžeme ubezpečiť všetkých rodičov, príbuzných a blízke osoby detí, že dodržiavame všetky hygienické a technické opatrenia, ktoré si daná situácia vyžaduje a postupujeme v súlade s opatreniami na zabezpečenie zdravia  našich detí ale aj  zamestnancov CDR Kolárovo.

Copyright © 2021 Centrum pre deti a rodiny Kolárovo. All right reserved.