Vitajte na našej stránke !

Detský domov Kolárovo 

sa od 1.januára 2019 zmenil na základe  Novely zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele na

Centrum pre deti a rodiny Kolárovo. Hľadáme nových kolegov

Máte záujem pracovať v našom zariadení? Máme pre Vás štyri voľné miesta. Potrebujeme psychológa, sociálneho pracovníka v zariadení, terénneho sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce. Viac informácii o pracovnom mieste a o podmienkach prijatia získate kliknutím na nižšie uverejnené dokumenty.

UPOZORNENIE

Na základe rozhodnutia ÚVZ sú návštevy detí rodičmi, príbuznými alebo blízkymi osobami povolené len s nasadeným respirátorom.

Copyright © 2022 Centrum pre deti a rodiny Kolárovo. All right reserved.