Vitajte na našej stránke !


Detský domov Kolárovo 

sa od 1.januára 2019 zmenil na základe  Novely zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele na


Centrum pre deti a rodiny Kolárovo. !!! UPOZORNENIE !!!

Vzhľadom k eliminácii rizika šírenia ochorenia koronavírusu COVID-19 je činnosť nášho Centra prispôsobená k aktuálne nariadeným opatreniam príslušných autorít. Návštevy detí rodičmi, príbuznými alebo blízkymi osobami je povolený len v exteriéry Centra a v exteriéry rodinných domov pri zachovaní nariadených hygienických opatrení. Vstup do všetkých interiérov zariadenia je povolený len s nasadeným respirátorom FFP2.

Copyright © 2021 Centrum pre deti a rodiny Kolárovo. All right reserved.