Vitajte na našej stránke !

Od 1.januára 2019 sme sa zmenili z Detského domova Kolárovo na 

Centrum pre deti a rodiny Kolárovo. 


STOP COVID - 19

!!! UPOZORNENIE !!!

Vzhľadom k riziku šírenia ochorenia koronavírusu COVID-19  a eliminácie jeho šírenia je činnosť nášho Centra obmedzená v súlade s aktuálne nariadenými opatreniami príslušných autorít.


Z tohoto dôvodu je vstup do všetkých priestorov CDR zakázaný !!! 

Môžme ubezpečiť všetkých rodičov, príbuzných a blízke osoby detí, že dodržiavame všetky hygienické a technické opatrenia, ktoré si daná situácia vyžaduje a postupujeme v súlade s opatreniami na zabezpečenie zdravia  našich detí ale aj  zamestnancov CDR Kolárovo.

Copyright © 2021 Centrum pre deti a rodiny Kolárovo. All right reserved.