Vitajte na našej stránke

Detský domov Kolárovo 

sa od 1.januára 2019 zmenil na základe  Novely zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele na

Centrum pre deti a rodiny Kolárovo 


Copyright © 2024 Centrum pre deti a rodiny Kolárovo. All right reserved.