Vitajte na našej stránke !

Detský domov Kolárovo 

sa od 1.januára 2019 zmenil na základe  Novely zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele na

Centrum pre deti a rodiny Kolárovo. UPOZORNENIE

Na základe rozhodnutia nadriadených orgánov a orgánov ÚVZ sú akékoľvek návštevy povolené len s nasadeným respirátorom !

Copyright © 2022 Centrum pre deti a rodiny Kolárovo. All right reserved.