Vybrané aktivity v roku 2022

Individuálne aktivity uskutočňované s deťmi v rámci jednotlivých skupín je možné sledovať na našej stránke na facebook.com .


Štúrovský kohút kikiríkal kolárovským atlétom

Dňa 7. mája 2022 sa v priestoroch MŠO Štúrovo a ZŠ s VJM Adyho Štúrovo uskutočnili Športové hry Nitrianskeho kraja detí z CDR. Zúčastnili sa deti z domáceho CDR Štúrovo, ďalej CDR Nitra, CDR Kolíňany, CDR Žitavce no a v neposlednom rade naše športové nádeje v nových zelených dresoch. Zo všetkých centier sme sa prezentovali najpočetnejšou výpravou, ktorú tvorilo až 13 atlétov. Obdivuhodným počinom bol fakt, že ani jedno dieťa neodišlo s prázdnym krkom, a síce každému ho zdobila krásna medaila. S bilanciou 13 zlatých, 6 strieborných a 3 bronzových medailí sme sa vybrali na pešiu zónu na zmrzlinu. Športovci sa koncepčne pripravovali pod vedením Mgr. Gabriely Fekete, Mgr. Petra Kulicha a Bc. Mária Vörösa. Nesmieme však poľaviť, keďže už začiatkom júna čakajú jednotlivých finalistov disciplín majstrovstvá SR v Šamoríne.


 .

Január - Február - Marec - Apríl

Vzhľadom k riziku šírenia ďalšej vlny ochorenia koronavírusu COVID-19 a eliminácie jeho šírenia bola činnosť nášho Centra obmedzená v súlade s aktuálnymi nariadeniami kompetentných autorít a všetky spoločné aktivity v rámci Centra ale aj mimo nášho zariadenia boli zrušené. 

Copyright © 2022 Centrum pre deti a rodiny Kolárovo. All right reserved.