Vybrané aktivity v roku 2015

 

Vianoce 2015 

Detský domov Kolárovo09.12.2015 Koncert Úsmev ako dar v Bratislave

19.09.2015 Rotunda


Medzinárodný tábor v Maďarskej republike – Balatonakali od 17.08.2015 – 22.08.2015

Organizácia „ Csep a tengerben Alapítvány “ zorganizovalo stretnutie na medzinárodnej úrovni v Maďarskej republike blízko jazera Balaton v dedinke Balatonakali pre deti z detských domovov a pre deti v opatere štátu. Stretnutia sa zúčastnili dobrovoľníci, deti, vychovávatelia detí, civilisti, prednášajúci odborníci, zároveň aktívni tvorcovia projektu podporovaného Európskou Úniou pod názvom „ Európa polgárokért“ / Európa pre občanov/ a zároveň s podporou verejných činiteľov angažovaných v tomto projekte. Náš Detský domov reprezentoval výber detí z dvoch samostatných skupín 6. a 7. skupiny v doprovode  dvoch vychovávateľov - koordinátorov  Mgr.Lívii Ščasnej a  Mgr. Beáty Tacmanovej.

Pred pobytom nás v Detskom domove navštívil jeden z organizátorov tábora p. Oliver Artur Tóth, ktorý sa porozprával s deťmi a dospelými a počas dvojdňového pobytu v skupine č.6 pripravil deti na tábor. Účasť na tomto medzinárodnom podujatí bol pod záštitou organizácie „ Álomalapítvány / Zostroj si svoj sen/“, ktorá celý tábor zabezpečovala v kooperácii a v spolupráci všetkých štyroch krajín: Maďarska, Slovenska, Rumunska a Srbska. Na základe toho vznikol tento projekt, ako prvý v Európe pre 14–18 ročné deti, ktoré sú v starostlivosti štátu, v Detských domovoch a pre mladých dospelých, ktorí potrebujú pomoc v rozhodujúcich otázkach života, ako je voľba povolania, zamestnanie a založenie si rodiny a to bez podpory svojej vlastnej, biologickej rodiny. Počas týždňového pobytu sa za pomoci, workshopov, odborných výchovných postupov a metód práce a komunikácie s deťmi striedanými s praktickými cvičeniami v teréne sa prediskutovali témy týkajúce sa prítomných zúčastnených, napr.: rómska otázka, nezamestnanosť, bezdomovstvo, práca v zahraničí, pokračovanie v štúdiu, štipendium, podpora a pod. Metódy práce počas výuky v tábore: bola využitá alternatívna a klasická forma, do programu boli zahrnuté  - psycho dráma, playback – divadlo, film klub–premietanie filmu „Človek v budúcnosti“, skupinové workshopy, zamestnanie s ohľadom na výber povolania, poradenstvo, návšteva malopodnikateľov zaoberajúcich sa tradičnou výrobou syra, vína a sušením byliniek. Tento pobyt bol spestrený množstvom športovej aktivity pre deti ako boli: cykloturistika, a návšteva „Parku zážitkov“ v Balatonfurad-e, futbal, volejbal, a kúpanie sa v Balatone.  Počas tohto pobytu si z tu prítomných účastníkov tábora mohol každý vybrať sebe blízku činnosť a tiež využiteľnú vo svojom vlastnom domove. 


Copyright © 2023 Centrum pre deti a rodiny Kolárovo. All right reserved.