Vybrané aktivity v roku 2023

Individuálne aktivity uskutočňované s deťmi v rámci jednotlivých skupín je možné sledovať na našej stránke na facebook.com .

Nový obsah pridávame priebežne.