Adresa a fakturačné údaje: 

Názov: Centrum pre deti a rodiny Kolárovo

Adresa: Rábska 12, 946 03 Kolárovo

IČO: 00350303
DIČ: 2021014864Kontakty zamestnancov:

Riaditeľ

Mgr. Tibor Zifčák 

E-mail: riaditel@cdrkolarovo.sk

Telefón:  +421 905 380 695Úsek starostlivosti o deti

Vedúca úseku starostlivosti o deti

Mgr. Kristína Švecová Poláková
E-mail: 
kristina.svecova.polakova@cdrkolarovo.sk

Telefón: +421 35 243 3024, 0917 482 874


Sociálne pracovníčky

Mgr. Klaudia Tóthová 
E-mail: klaudia.tothova@cdrkolarovo.sk 

Telefón:  +421 918 436 294


Mgr. Adriana Čiernik Izsák 
E-mail: adriana.ciernik.izsak@cdrkolarovo.sk

Telefón: +421 918 574 647


PhDr. Bc. Silvia Vadkertiová, PhD.
E-mail:  silvia.vadkertiova@cdrkolarovo.sk

Telefón: +421 35 2433024


Koordinátor a facilitátor rodinných konferencií - Stretnutí rodinného kruhu (SRK), mediátor

Mgr. Ronald Pechartz
E-mail: ronald.pechartz@cdrkolarovo.sk 

Telefón:  +421 918 574 552


Sociálna pracovníčka - Národný projekt  A/T SRK

Mgr. Zuzana Kolenová
E-mail: zuzana.kolenova@cdrkolarovo.sk 

Telefón: +421 905 960 591


Psychológovia

Mgr. Silvia Palacková
E-mail: silvia.palackova@cdrkolarovo.sk

Telefón:  +421 35 243 3026

Mgr. Bernadeta Szederová
E-mail: bernadeta.szederova@cdrkolarovo.sk 
Telefón:  +421 907 627 742


Mgr. Katarína Némethová
E-mail: katarina.nemethova2@cdrkolarovo.sk
Telefón:  +421 907 627 742


Kontakty na skupiny:

Skupina 1 

rodinný dom, Ružová 9, Kolárovo

Koordinátor: Lukácsová Jana 

E-mail: skupina1@cdrkolarovo.sk
Telefón:  +421 907 870 835


Skupina 2 

rodinný dom, Východná 13, Kolárovo

Koordinátor: Mgr. Gabriela Fekete 

E-mail: skupina2@cdrkolarovo.sk
Telefón:  +421 907 870 847


Skupina 3

rodinný dom, Mlynská 22, Kolárovo

Koordinátor: Mgr. Sylvia Bekeová

E-mail: skupina3@cdrkolarovo.sk
Telefón:  +421 907 870 837


Skupina 4

rodinný dom, Česká 25, Kolárovo

Koordinátor: Mgr. Peter Kulich

E-mail: skupina4@cdrkolarovo.sk
Telefón:  +421 907 497 561


Skupina 5

rodinný dom, Ružová 7, Kolárovo

Koordinátor: Iveta Grúberová

E-mail: skupina5@cdrkolarovo.sk
Telefón:  +421 917 482 875


Skupina 6

kmeňová budova, Rábska 12, Kolárovo

Koordinátor: Mgr. Eleonóra Andová

E-mail: skupina6@cdrkolarovo.sk
Telefón:   +421 917 482 876


Skupina 7

kmeňová budova, Rábska 12, Kolárovo

Koordinátor: Mgr. Beáta Dojcsánová

E-mail: skupina7@cdrkolarovo.sk
Telefón:   +421 917 980 088


Skupina 8  (Dobrovoľné Pobyty)

kmeňová budova, Rábska 12, Kolárovo

Koordinátor: Mgr. Milan Malčák

E-mail: skupinadp@cdrkolarovo.sk
Telefón:   +421 915 959 674


Skupina pre MD (Mladí Dospelí)

kmeňová budova, Rábska 12, Kolárovo

Sociálna pracovníčka: Mgr. Anita Nagyová

E-mail: skupinamd@cdrkolarovo.sk
Telefón:   +421 905 380 696Ekonomický úsek

Ekonóm

Zuzana Plavcová
E-mail: ekonom@cdrkolarovo.sk

Telefón:  +421 35 243 3022

Hospodár

Angelika Rebrošová
E-mail: hospodar@cdrkolarovo.sk

Telefón:  +421 35 243 3023

PaM

Helena Malčáková
E-mail: pam@cdrkolarovo.sk

Telefón:  +421 35 243 3021

Správa pohľadávok, výživné

Ing. Gabriel Švec
E-mail: pohladavky@cdrkolarovo.sk

Telefón:  +421 35 243 3025, 

Mobil: +421 918 634 175Copyright © 2024 Centrum pre deti a rodiny Kolárovo. All right reserved.