Vybrané aktivity v roku 2021


Január - Február - Marec - Apríl

Vzhľadom k riziku šírenia 2. vlny ochorenia koronavírusu COVID-19 a eliminácie jeho šírenia bola činnosť nášho Centra obmedzená v súlade s aktuálnymi nariadeniami kompetentných autorít a všetky spoločné aktivity v rámci Centra ale aj mimo nášho zariadenia boli zrušené.

Individuálne aktivity uskutočňované s deťmi v rámci jednotlivých skupín je možné sledovať na našej stránke na facebook.com .


Copyright © 2021 Centrum pre deti a rodiny Kolárovo. All right reserved.