Vybrané aktivity v roku 2018
Benefičná zábava "Plníme deťom sny"Detský domov v Kolárove zorganizoval 1. decembra 2018 prvú benefičnú zábavu pod názvom "Plníme deťom sny", ktorého sa zúčastnili všetci, ktorí chceli prispieť svojou troškou pre deti z detského domova. Krásne vyzdobená sála, ktorú nám nezištne poskytol primátor mesta Kolárovo hostila ľudí dobrej vôle, dámy v nádherných róbach a pánov v slušivých smokingoch, ktorým do rytmu hrala skupina Profil a o nádherný kultúrny program sa postarali deti z nášho zariadenia ale aj vystúpenie sálových cyklistiek Act4Slovakia so svojou bikeshow a vrcholom kultúrneho zážitku bolo operetné duo Helena Becse Szabó a Mgr. art. Otakar Klein, primátor mesta Nové Zámky, ktorí nám zaspievali nádherné operetné melódie. Poďakovanie patrí samozrejme všetkým, ktorí prispeli či už finančne alebo svojou pomocou k príprave ale aj zdarnému priebehu tejto krásnej akcie a veríme, že si táto benefičná akcia nájde stabilné miesto v kalendári kultúrnych a dobročinných udalostí nielen v meste Kolárovo ale aj v širokom okolí.

Protidrogové divadelné predstavenie 

The Dark TripDňa 12.11.2018 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Kolárove konalo preventívne protidrogové divadelné predstavenie The Dark Trip. Išlo o multimediálne divadelné predstavenie, ktoré trvalo približne hodinu a pol. Hlavným a jediným aktérom bol herec Martin Žák, bývalý narkoman. V prvej časti predstavenia hovoril o tom, ako sa dostal k drogám, ako sa potreba užívania stále zvyšovala a tiež o tom, ako dospel k rozhodnutiu, že s drogami musí prestať. V druhej časti predstavenia sa venoval procesu uzdravenia a deťom vysvetlil, ako dopadne človek, ktorý s drogami neprestane. Divadelné predstavenie sa konalo o 10:00 a následne o 12:00. Prvého predstavenia sa zúčastnili deti navštevujúce 8. a 9. ročník ZŠ, ŠZŠ, SŠ a SOU z DeD Kolárovo, okrem toho boli pozvané aj všetky základné a špeciálne základné školy z Kolárova a všetky detské domovy z Nitrianskeho kraja (DeD Komárno, DeD Štúrovo, DeD Kolíňany, DeD Levice, DeD Dedina Mládeže, DeD Nitra a DeD Topoľčany) a okrem toho DeD Trnava. Druhého predstavenia sa zúčastnila Súkromná stredná škola v VJM v Kolárove a Cirkevná spojená škola Panny Márie v Kolárove. Spolu sa predstavenia zúčastnilo približne 540 divákov, detí aj dospelých (vychovávateľov, učiteľov základných aj stredných škôl).

 Medzinárodný tábor v Maďarskej republike - Csóbanka 2018

24. - 31.august 2018


Letný tábor „EUROVITY“ 

Koncom augusta v dňoch 24.08.2018 až 31.08.2018 sme sa zúčastnili letného tábora „EUROVITY“ – Save Your Future, See Your Dreams / Chráň si budúcnosť, splň si sen. Pod názvom tohto projektu sa nesie hlavná myšlienka podujatia, aby deti vyrastajúce v štátom podporujúcich zariadeniach pri dosiahnutí veku dospelosti, opúšťali tieto zariadenia s čo najväčšími možnosťami uplatnenia sa v živote. 

Projekt tábora zvíťazil v rámci Európskej únie Europe for Citizens / Európa pre občanov. Finančné zabezpečenie bolo v plnej miere uhrádzané projektom „Csep a tengerben / Kvapka v mori“. Tohto medzinárodného tábora sa zo Slovenska zúčastnili len 2 skupiny, jedna z Detského domova Štúrovo a druhá naša z Detského domova Kolárovo. Z nášho detského domova sa zúčastnilo 9 detí a 2 vychovávatelia. 

Odchod sme mali v piatok ráno medzinárodným vlakom z Nových Zámkov do Budapešti. Tam nás už čakali autobusy aj členovia nadácie, ktorý sa o nás starali po celý náš pobyt. Odviezli nás do Skautského parku v Csóbanke, kde sme sa ubytovali. Tábor bol pripravený pre 75 detí, 30 dobrovoľníkov a pedagogický doprovod jednotlivých zúčastnených krajín. Bol pre nás pripravený pestrý program a veľa zábavy. V tábore odzneli rôzne témy, ako sú: solidarita, dobrovoľníctvo, otázka ohľadom migrácie a udržateľnosti obyvateľstva. 

Navštívila nás komunita zaoberajúca sa zdravým životným štýlom, deti v rámci svojich aktivít pomohli pri varení nedeľňajšieho obeda pre miestnu komunitu ľudí bez domova. 

Celý tábor sa niesol v duchu lesnej školy, počas 8 dňového pobytu sme absolvovali: poznávacie rozhovory, divadelné hry zamerané na tému migrácie, interaktívne play – back divadlo, návšteva miesta s výdajom jedla pre bezdomovcov, zážitkové predstavenia a hry, rekreačné programy: veľa hier, výlet do Budapešti, vojna čísiel, premietanie filmov, park dobrodružstiev, športové zápolenia. Strava bola pestrá a výborná. Vždy sme mali k dispozícii nápoje a ovocie. 

Veľmi sa nám v tábore páčilo. Sme nadšení s prístupom organizátorov tábora. Veľmi pekne im všetkým ďakujeme za vynikajúcu prácu, ktorú odviedli s našimi deťmi z detských domovov. 

Veľmi sa tešíme na budúci rok.


Celoslovenské športové hry detí z detských domovov

Čilistov 14.6.2018


Najšikovnejšie deti postúpili na celoslovenské športové hry detí z Detských domovov. Uskutočnili sa v Čilistove na Olympijskom štadióne 14.6.2018

Z Detského domova Kolárovo sa zúčastnilo 10 detí , ktorí sa na krajských športových hrách umiestnili na prvom a druhom mieste. Za Nitriansky kraj sa zúčastnili aj ďalší športovci z Detských domovov zo Štúrova, Levíc, Žitaviec. Na fotkách je výprava Nitrianskeho kraja, v popredí naše deti z Kolárova.
Športové hry detí z detských domovov Nitrianskeho kraja

Kolárovo, 15.máj 2018


Športové hry detí z detských domovov Nitrianskeho kraja sa uskutočnili aj tento rok v Detskom domove v Kolárove. 

Deň D bol 15. máj 2018. Celé to prebehlo na ihrisku pri športovej hale. Zúčastnilo sa dohromady 65 detí z detských domovov Nitrianskeho kraja, boli tu deti z Komárna, Štúrova, Topoľčian, Kolíňan, Žitaviec a Levíc . 

Deti súťažili v kráľovnej športu v atletike. Pani príroda sa trošku s nami zahrala, celý čas počas hier totiž“ lialo ako z krhly“. Ale napokon sme to všetci zvládli, deti boli šikovné, pedagogický dozor trpezlivý. 

Prvé miesto získal usporiadateľ hier Detský domov Kolárovo, získali sme 12 prvých miest, 7 druhých miest a 8 tretích miest, vo futbale sme obsadili druhé miesto. Druhé miesto obsadil Detský domov Štúrovo a tretie miesto Detský domov Topoľčany. 

Gratulujeme. Tešíme sa na budúci rok. Športu zdar!Copyright © 2023 Centrum pre deti a rodiny Kolárovo. All right reserved.