Milí návštevníci našej stránky.

Naše Centrum pre deti a rodiny sa nachádza na juhu Slovenska v meste Kolárovo. Poslaním zariadenia je vytvoriť podmienky pre deti, ktoré najviac pripomínajú rodinné prostredie. Naším primárnym cieľom je znovu stmelenie rodiny a čo najskorší návrat umiestnených detí do ich prirodzeného prostredia, ale hlavne poskytnutie takej starostlivosti a prípravy pre deti, aby mohol od nás odísť plnohodnotný a do života pripravený mladý človek, schopný efektívne fungovať.
Touto cestou by sme Vás radi požiadali o akúkoľvek, či už finančnú, alebo vecnú formu pomoci nášmu Centru teda našim deťom. 

Príkladom uvádzame konkrétne veci, ktoré by sme potrebovali pre deti:
notebooky pre online vyučovanie, bicykle, kolobežky, športové potreby, pomôcky pre arte terapiu, pomôcky do školy a pre voľnočasové aktivity detí, ale aj finančné prostriedky na kultúrne a rekreačné podujatia.

Budeme vďační za každú formu pomoci, ktorú by ste vedeli našim deťom poskytnúť. Ak ste sa práve rozhodli, že podporíte naše Centrum, čím spríjemníte život detí žijúcich v ňom, budeme nesmierne vďační.

Finančné prostriedky prosím zasielajte na účet vedený v Štátnej pokladnici Bratislava,

číslo účtu: IBAN: SK16 8180 0000 0070 0042 1990

Pre zjednodušenie postupu poukázania finančných prostriedkov, načítajte mobilným telefónom QR kód ako platbu vo vašej mobilnej bankovej aplikácii, zvoľte výšku darovanej sumy a potvrďte platbu.

Za kolektív zamestnancov a detí Vám vopred ďakujeme.

Copyright © 2024 Centrum pre deti a rodiny Kolárovo. All right reserved.