HISTÓRIA

Budova Detského domova Kolárovo bola postavená v roku 1968. Pôvodne bola projektovaná ako internátne ubytovanie pri Základnej deväťročnej škole Kolárovo. Na návrh Okresného národného výboru a so súhlasom Ministerstva školstva však bol účel budovy zmenený a stavba bola odovzdaná Krajskému národnému výboru pre potreby zriadenia detského domova. Činnosť domova bola zahájená 3. februára 1970 s kapacitou pre 120 detí. Kapacita bola naplnená na maximum už v školskom roku 1971/72.
Na prízemí sa nachádzali okrem riaditeľne, kancelárií pre administratívu, zborovne pre vychovávateľov aj krajčírska dielňa, práčovňa, izolačky a sklady. Na poschodí boli spálne chovancov, učebne, klubovňa, ubytovanie pre vychovávateľov a skladové priestory pre šatstvo a spodné prádlo. Hygienické a sociálne priestory tvorili 2 sprchy a 2 toalety. Detský domov Kolárovo patril medzi najväčšie detské domovy v ČSSR a neskôr i v SR.


Detský domov Kolárovo patril aj počas obdobia Československa ako aj samostatnej SR medzi najúspešnejšie detské domovy v oblasti rôznych športových aktivít. Naše zariadenie bolo dokonca aj viacnásobným víťazom v medzinárodnej súťaži športových hier (atletické disciplíny, futbal, volejbal) medzi detskými domovmi. Deti aj napriek nedostatku lyžiarskych podmienok v Kolárove vynikali na súťažiach v lyžiarskych disciplínach.

Každý kto navštívi naše zariadenie, má možnosť prezrieť si vystavené ocenenia vo vstupnej hale, ktoré získali naši zverenci. CDR disponuje množstvom fotografického materiálu, ktorý je našim malým pokladom

 

Copyright © 2024 Centrum pre deti a rodiny Kolárovo. All right reserved.