Občianske združenie

 Ostrov detí pri detskom domove Kolárovo

Občianske združenie Ostrov detí pri detskom domove Kolárovo vzniklo v roku 2013 za účelom pomoci a podpory rozvoja maloletých detí umiestnených v Centre pre deti a rodiny Kolárovo. Od roku 2016 je občianske združenie poberateľom 2% z dane. 

Vopred vám ďakujeme za vaše rozhodnutie poukázať 2 % z vašich daní pre naše OZ.

Názov OZ: Ostrov detí pri detskom domove Kolárovo
Adresa: Rábska 12, 946 03 Kolárovo

IČO: 42334365
Číslo účtu: VÚB Banka, SK 77 0200 0000 0037 5869 3756 

  Štatutárny zástupca: Ing. Gabriel Švec, predseda OZ Ostrov detí pri detskom domove Kolárovo 

Kontakt: tel 0905 532 599, e-mail ostrovdeti.kolarovo@gmail.com    Copyright © 2024 Centrum pre deti a rodiny Kolárovo. All right reserved.