SúčasnosťCentrum pre deti a rodiny Kolárovo zabezpečuje v súčasnosti pobyt pre celkovo 78 maloletých detí. Z toho v hlavnej budove a v piatich rodinných domoch žije v samostatných skupinách 60 detí a 10 detí v skupine pre dobrovoľné pobyty.  Pre osem detí je vyhradená karanténna skupina pre maloletých bez sprievodu. Šesť mladých dospelých má zas k dispozícii zariadený byt v hlavnej budove a v Šali. 

HLAVNÁ BUDOVA

Na prízemí dvojpodlažnej budovy sa nachádza zrekonštruovaná vstupná hala, kancelárske priestory, archív, technické zázemie, zrekonštruované sociálne zariadenia pre zamestnancov a moderná terapeutická miestnosť pre odbornú prácu s deťmi. Na prvom poschodí sú umiestnené dve skupiny detí, z toho jedna skupina pre dobrovoľné pobyty. Na druhom poschodí je umiestnená karanténna skupina pre maloletých bez sprievodu. Súčasťou hlavnej budovy je aj samostatný dvojizbový kompletne vybavený byt pre mladých dospelých.
 

SAMOSTATNÉ SKUPINYKaždá skupina v hlavnej budove má vlastnú kuchyňu s jedálňou, sklad potravín, spoločenskú miestnosť, hračky pre najmenších, počítač a televízny prijímač, učebňu a izby detí. Ďalšie priestory skupiny tvoria sklad šatstva, prezúváreň, hygienické a sociálne priestory a kancelária vychovávateľa.
 
 

SKUPINA PRE DOBROVOĽNÉ POBYTY


Zrekonštruované priestory poskytujú moderne a účelne zariadený priestor pre dobrovoľné pobyty na základe dohody.
K dispozícii sú dvojlôžkové izby, zariadená kuchynka, s jedálenskou časťou, spoločenská miestnosť s televíznym prijímačom a sociálne a hygienické zariadenia.


 

DETSKÉ  A  ŠPORTOVÉ  IHRISKOPri hlavnej budove sa nachádza vyhradený priestor pre športové aktivity. s novovybudovaným detským ihriskom. Deti majú možnosť športového vyžitia v loptových hrách ako napr. futbal, volejbal, basketbal, hádzaná či stolný tenis ale aj  na street workoutovom ihrisku. Pre najmenších sú k dispozícii hojdačky, nový preliezkový drevený hrad so šmýkalkami a nové pieskovisko. Dve veľké trampolíny zas uspokoja deti všetkých vekových kategórií.

DETSKÁ HERŇA

Súčasťou hlavnej budovy je prístavba, kde sa nachádza bývalá jedáleň a knižnica. Práve priestory knižnice poslúžili na realizáciu projektu detskej herne, kde sme za pomoci Nadácie Volkswagen vybudovali moderné a účelové vnútorné ihrisko pre deti nášho centra. Deti rôznych vekových kategórii tu majú možnosť vyšantiť sa vo farebnom guličkovom bazéne, zdolávať lezeckú vežu, či využiť ďalšie interaktívne prvky herne. 

 

RODINNÉ DOMY

ČESKÁ 25

Rodinný dom na Českej ulici je najnovší prírastok v portfóliu nášho Centra a k dispozícii je od konca augusta 2019. Domček je dvojpodlažný, kapacita domu zodpovedá počtu 8 – 10 detí. Dom má veľké vnútorné priestory, záhradu a priestor na hranie vonku. Na prízemí je prepojená kuchyňa s veľkou jedálenskou časťou, ktorá slúži aj ako centrálna spoločenská miestnosť, na poschodí sú moderne zariadené izby pre deti. Sociálne miestnosti sa nachádzajú ako na prízemí tak aj na poschodí. Súčasťou domu je aj veľká terasa na poschodí.


RUŽOVÁ 9

Rodinný dom na Ružovej ulici bol otvorený v roku 2012. Domček je dvojpodlažný, kapacita domu zodpovedá počtu 8 – 10 detí. Dom má pivnicu, garáž, záhradu a priestor na hranie vonku. Na prízemí je samostatná kuchyňa, centrálna spoločenská miestnosť, na poschodí sú izby pre deti a oddychová zóna.RUŽOVÁ 7

Rodinný dom na Ružovej ulici je susediaci s prvým na čísle 9 a bol rekonštruovaný v roku 2017. Slávnostné otvorenie bolo 25.08. 2012. Domček je dvojpodlažný, kapacita domu zodpovedá počtu 8 – 10 detí. Dom má záhradu a priestor na hranie vonku. Na prízemí je kuchyňa spojená so spoločenskou miestnosťou, na poschodí sú izby pre deti. Pri dome sa nachádza aj plechová garáž.


MLYNSKÁ 22

Rodinný dom na Mlynskej ulici bol otvorený v roku 2012. Domček je dvojpodlažný, kapacita domu zodpovedá počtu 8 – 10 detí. Dom má pivnicu, garáž, záhradu a priestor na hranie vonku. Na prízemí je samostatná kuchyňa, centrálna spoločenská miestnosť, na poschodí sú izby pre deti.


VÝCHODNÁ 13

Rodinný dom na Východnej ulici bol otvorený v roku 2013. Domček je dvojpodlažný, kapacita domu zodpovedá počtu 8 – 10 detí. Dom má veľkú záhradu a priestor na hranie vonku. Na prízemí je kuchyňa spojená so spoločenskou miestnosťou, na poschodí sú izby pre deti.

Copyright © 2021 Centrum pre deti a rodiny Kolárovo.  All right reserved.