Podnety


Zodpovedná osoba podľa zákona č. 307/2014 Z.z.

Zodpovedná osoba v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Centrum pre deti a rodiny Kolárovo

Podľa ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  zverejňuje:

určenie osobitnej organizačnej zložky: ITAK s.r.o.
adresa: Baštová 38, 945 01 Komárno
telefón: +421 905 223 001
e-mail: detskydomovkolarovo@podaniepodnetu.sk

 

Spôsoby podávania podnetov:

 - ústne do záznamu
 - písomne
 - elektronicky


Copyright © 2022 Centrum pre deti a rodiny Kolárovo. All right reserved.